Személyiségvizsgálat a négy elem szerint

A pszichológiában használatos Myers-Briggs típus indikátor (MBTI), mely bizonyos tesztkérdések alapján próbálja meghatározni a személyiség legfontosabb viselkedési sémáit, illetve besorolni a képen látható 8 alap kategóriába. Ez hasonlatos a mágikus tükörhöz, melyet Franz Bardon szerint elengedhetetlen ahhoz, hogy a tanuló megtanulja jellemvonásait a 4 elem szerint rendezni és így megvalósítani magában a négy elem mágikus egyensúlyát. Az alábbi képen az MBTI és a Lumina Spark által megadott típusok láthatók, kiegészítve a 4 elemmel.

limuna1 limuna2

Talán mondanom sem kell, hogy az MBTI tesztek egyike sem képes semmi újat mondani annak, aki a 4 elem egyensúlyát valamilyen szinten megvalósította, illetve ezen tesztek eredményei nehezen lesznek az ő esetében értelmezhetők. Ennek oka, hogy egy mágus ugyanabban a szituációban egyszerre képes több típus szerint viselkedni, mivel alapvetően a középpont egyensúlyát igyekszik megvalósítani.
Másik hibája ezeknek a teszteknek, hogy az ember 3 testből tevődik össze, fizikai, asztrális és mentális testből. Gyakori eset, hogy mind a három szinten eltérő jellemvonásokkal rendelkezik valaki. Megtörténhet, hogy mentális szinten energikus (extrovertált), míg asztrális (érzelmi) szinten erősen visszahúzódó (introvertált) jellemvonásokat mutat stb. Tehát, mind a 3 szférában más eredményeket kaphatunk, amit egy ilyen teszt nem képes felfedni, holott az emberi viselkedés mindhárom dimenzió együttes eredménye.
Amit viszont megtanulhatunk ebből az energia helyes áramoltatása. Abban az esetben ha akaratunkat erőteljesen realizálni akarjuk (tűz-> föld), akkor ez a katonás fegyelmet és nagyobb feszültséget eredményez, ami általában megöli az alkotó szellemet. Ezért helyesebb ha a tűz energiát átadjuk a víznek, ami képes motiválni a földet és a szellemet is, amit „A Király arkánum és az öt princípium kapcsolata” részben fejtettünk ki. Másik lehetőség, amikor önmagunk nemesedésén dolgozunk és ellentétes körforgást valósítjuk meg, ami ugyan nehezebb, de mindenkinek nagyon áldásos. Természetesen ideális eset, amikor mindkét áramlást megvalósítjuk egyszerre.