A Király arkánum és az öt princípium kapcsolata

Franz Bardon negyedik tarot kártyájhoz sajnos semmilyen leírás nem maradt fenn. Ennek ellenére a képi ábrázolás némi támpontot ad egy egyszerű értelmezéshez, ami számunkra elegendő kiindulópontot fog jelenteni.
A középen elhelyezkedő sárga színnel ábrázolt, legnagyobb meditáló alak az istenség, az uralkodói szerep szimbóluma. Az istenséget körülvevő négy tökéletes princípium, kék, narancssárga, zöld, piros színekben: a bölcsesség, az örökkévalóság, a szeretet, a mindenhatóság. Az ötödik tökéletes princípium a megváltás (megváltoztatás, felemelés, megvilágosulás, könyörület) lila színben.
Az ábrázolás a kiegészítő (kontempláris) színek szimbolikáját használja (piros-zöld, kék-narancssárga, sárga-lila). trans A színek elrendezése megegyezik Franz Bardon első tarot kártyájával, ahol a férfi felett a piros és kék, a nő felett a zöld és barnássárga színek láthatók. Az elemek elrendezése itt az elemek transzformációja szerit történik. A tűz a vízbe vagy a levegőbe transzformálódik (piros a zöldbe vagy a kékbe). A lenti két ábra kétféle transzformációs körfolyamatot mutatnak be, melyek valójában balra és jobbra forgó spirális örvénylést alkotnak. A belülről kifelé haladó, spirális örvénylés sárga nyilakkal és a kívülről befelé haladó örvénylés lila nyilakkal van ábrázolva. kor
Együttesen az elemek ilyen elrendezése az Istenség szimbólumát, a rá ruházott uralkodói szerepet jelképezik (kisugárzó és befogadó minőségben. Ezt a két szerepet a sárga és a lila szimben ábrázolt két központi meditaló alak jelképezi.)
Ahogy említettük a Király arkánum a dualitások szintjén a Csillag arkánummal áll kapcsolatban. Ezt a kapcsolatot, itt lila színben ábrázolt meditáló alak jelképezi.

A négy princípium hasonló elrendezésével találkozhatunk Ezékiel látomásában is, a kerubok négy arcát illetően. A hagyomány szerint az emberi arc a vizet, az oroszlán a tüzet, a bika a földet és a sas a levegőt jelképezi (lásd Ezékiel 1:10).
Ha összehasonlítjuk Franz Bardon a Mágus és a Király arkánum ábrázolását, észrevehetjük, hogy a Mágus ábrázolása már tartalmazza a negyedik arkánum szimbolikáját is. Itt is megjelenik lila színben az Akása és felette az istenség szimbóluma, az aranyszínű, ezer levelű lótuszvirág. A meg nem teremtett (de mégis létező) egészen sötét lila színben az AUM felett látható.
A Kis arkána mondanivalójában szintén a tűz, víz, föld, levegő körfolyamatról beszél, ahogy azt már tárgyaltuk.

Meditálva ezen a képen megérthetjük, hogy miért ismert szinte minden vallásban az isteni háromság fogalma, hiszen a képen jól látható a hármas felosztás.
A képen látható kétféle körforgás vagy örvénylés magában rejti a fejlődés menetét és szabályát is. Ennek megértését szintén az olvasóra bízom.
compare A kép bizonyos aszimmetriát is mutat, mintha a központi meditáló alak felett is kéne valaminek lennie, de mégsincs, aminek magyarázatát szintén az olvasóra bízom. Vegyük észre azt is, hogy a lenti központi alak nagyobb mint a 4 pricípium alakjai.
"A tető, sok ezer csillaggal, váltakozva aranysárga és ibolyakék színben sugárzott." (Frabato, 10. fejezet)

4th