A négy őselem és a pakua kapcsolata, I Ching a Változások könyve


Minden, ami az isteni, a Brahma által teremtett volt, a Shakti, a női, befogadó közreműködése által, mint annak része jött létre. A magyar nyelvben lásd az ANYA és ANYAG szavak hasonlóságát. A női, a befogadó, a passzív, ami általában valamilyen korlátozást jelent a teremtett világban, és szükségszerűen magában hordozza a dualitásokat is, hiszen minden energia legalább két pólus között oszcillál. A teremtésnek ezt a dualitását sokféle fogalomban ismerjük, mint elektromos és magnetikus, aktív és passzív, nemző és befogadó, jang és jin, férfi és női stb.
Világunk 4 fő dimenzióra osztható, melyek közt a határvonalak korántsem élesek, hanem fokozatosak:

  • Akása (isteni ok-világ), ami a tűz elemmel analóg
  • Mentális (szellem), ami a levegő elemmel analóg
  • Asztrális (lélek), ami a víz elemmel analóg
  • Fizikai (test), ami a föld elemmel analóg

p1 Sokan úgy gondolják, hogy mivel van fizikai testünk, ezért kell lennie asztrális testnek is. Az igazság az, hogy ez inkább fordítva igaz, mivel az asztrális test (a lélek) létezhet anyagi test nélkül is. Minden teremtett dolog először az asztrális síkon jelenik meg, és innen jut el az anyagi megjelenéshez. Az asztrális sík ezért a teremtés síkja is. Minden, amit világunkban megvalósítani kívánunk, azt először az asztrális síkon kell létrehoznunk.

Az I-Ching 64 hexagramja, 8x8 trigramból tevődik össze, melyek kialakulását a Jang és Jin vonalakból (az ős dualitásból) a fenti ábra mutatja:


p3 Ahogy láthatjuk, ez nem más, mint a bináris számok rendszere, ahol a Jang az 1 és a Jin a 0 számoknak felel meg. A kínai mesterek nagyon pontosan el is nevezték a 8 trigramot:
p2
Itt szeretném megjegyezni, hogy fontos megkülönböztetni a tűz trigram jelentését, a nyugati értemben vett tűz elem jelentésétől, melyek nem azonosak. Hasonlóképpen a víz sem azonos a mágiában használt víz elem fogalmával stb. A pakua (bagua) rendszerét jól mutatja a trigramok elnevezésének dualitása:
• ég - föld
• tűz - víz
• szél - mennydörgés
• tó - hegy
p2
Itt két lehetőség van a binaris kód meghatározására az szerint, hogy felülről vagy alulról olvassuk a trigramokat.

Ezt igazolja a nyolc Gua elnevezése és a családban elfoglalt helyük szerint (ami régtől fogva ismert) és bináris kódjuk is:
Ég - (qián, teremtő, erős) APA
Föld - (kun, befogadó) ANYA
Szél - (xun, szelídség amely áthatol) az első lány
Mennydörgés - (zhen, aki fölriaszt és mozgásban van) az első fiú
Tűz - (lí, aki helyben marad, aki ragaszkodik és fényes) a második lány
Víz - (kan, a szakadék, feneketlen mélység) a második fiú
- (dui, nyugodt és derűs) a harmadik lány
Hegy - (gen, a mozdulatlanság, aki nyugalomban van) a harmadik fiú

Ha jól megfigyeljük a nyolc trigramot, észrevehetjük, hogy nagyon jól társíthatók a nyugati értelemben vett négy elemhez.
• az ég (alkotó) és a tűz trigramok a tűz elemet jelképezik
• a föld (befogadó) és a víz trigramok a víz elemet jelképezik
• a mennydörgés (a megindulást jelző) és a szél trigramok a levegő elemet jelképezik
• a derűs tó és a hegy trigramok a föld elemet jelképezik

p4
A nyolc trigram harmonikus ábrázolása két formában ismert, Fu Si és Wen király szerinti elrendezésben. Az első esetben a trigramok elrendezésének logikája könnyen megfejthető és nem szorul különösebb magyarázatra, hiszen a bináris számok rendszerét követi, ahol a bináris ellentétek egymással szemben helyezkednek el.
A második esetben, ami Wen király elrendezése, már sokkal nehezebb a dolgunk.
Az alábbi képeket megfigyelve láthatjuk, hogy Franz Bardon harmadik tarot kártyájának ábrázolása és a When király szerinti elrendezés hasonló mondanivalót takar.
Először vegyük szemügyre Franz Bardon harmadik tarot kártya részletét. Itt a belső négyzet igen érdekes, mivel a tűz (piros) elemmel szemben nem a víz (zöld) elem található, ahogy azt általában megszoktuk, hanem a levegő (kék) elem. Ezzel pontosan megegyezik a trigramok When király szerinti elrendezése. Ha a trigramok helyére az adott trigramnak megfelelő elemeket helyezzük, amit itt színnel jelöltem, megkapjuk az elemek kétféle elrendezését, amit a külső és a belső körben láthatunk.

pakua2


A belső körben: ég – föld, szél – hegy
A külső körben: tűz – víz, menydörgés – tó

Ebből látható, hogy a keleti bölcseletek hasonlóképpen értelmezték a világot, mint a nyugati beavatottak, csak teljesen más szimbolikát használtak. (Mindezzel két ágon is igazoltuk a dualitások fontosságát a tarot megértéséhez.)

Egyéb elméletek: [1], [2], [3]
Értekezés Leibniz tanulmányai a Változások könyvéről [4] Monadológia

A Változások könyvében viszont a binaris számozástól teljesen eltérő számozás található: iting2 iting3 iting4

iching_numbers
Bár a Változások könyvében szerepelő számozás logikájára sok elmélet született, mégis azt lehet mondani, hogy ezek egyike sem ért el igazán áttörő sikert.
Az alábbi táblázat egy olyan elrendezést mutat ahol ugyan már sok szimetrikus elem található, de mégsem ad választ a teljes számozás logikájára.