Az alsó és a felső világról

A tarot és a kabbala valódi kapcsolata

Hermész Triszmegisztosz Smaragd táblájának magyar fordítása
hermes „Való, hazugság nélkül, biztos és igaz. Ami fenn van, ugyanaz, mint ami lenn van, és ami lenn van, ugyanaz, mint ami fenn van, így érted meg az egy varázslatát. És ahogy minden dolog az egyből származik, az egyetlen gondolatból, a természetben minden dolog átvitellel az egyből keletkezett. Atyja a Nap, anyja a Hold, a Szél hordozta méhében, a Föld táplálta. Ő a theleszma, az egész világ nemzője. Ereje tökéletes, ha a földbe visszafordul. Válaszd el a Tüzet a Földtől, a könnyűt a nehéztől, tudással, szenvedéllyel. A földről az égbe emelkedik, aztán ismét a földre leszáll, a felső és az alsó erőket magába szívja. Az uralmat az egész világ felett így nyered el. E perctől fogva előled minden sötétség kitér. Minden erőben ez az erő ereje, mert a finomat és a nehezet áthatja. A világot így teremtették. Ez az átvitel varázslata, és ennek ez a módja. Ezért hívnak Hermész Triszmegisztosznak, mert a világegyetem tudásának mindhárom része az enyém. Amit a Nap műveleteiről mondtam, befejeztem.”

Hermész Triszmegisztosz Smaragd táblája két világról beszél, felső és alsó világról. Az alsó világ alatt a mi fizikai világunkat lehet érteni (illetve az embert, a mikrokozmoszt), ami befogadó (kapni akaró), míg a felső világ (vagy világok) a kiáradó, az adakozó, mely fényével megvilágítja a lenti sötétséget. Ez hasonlatos a baloldal és a jobboldal szimbolikájához, mely magnetikus és elektromos. A Smaragdtábla szövege kijelenti - ami fent van, az van lent - tehát a két világ nagyon hasonló, de hiba volna azt gondolni, hogy teljesen egyforma. Hasonló, mint egy pecsét lenyomata vagy egy tükörkép, de mint tudjuk, a tükörképben is megfordul a jobboldal és a baloldal.
Mihelyt az ember eljut arra a meggyőződésre, hogy magában valami istenit hordoz, a benne lévő isteni szikra vezetésével elindul, hogy utat találjon Istenhez, ami mágikus fejlődés útját jelenti. Ez által az emberben lévő isteni fény egyre mélyebbre hatol a lenti világba, illetve belsőnk titkaiban, mi által valójában a felső világban egyre feljebb emelkedik. Ez azt jelenti, hogy ami nekünk lent van, az valójában fent van, és fordítva. A mágikus fejlődés által a bennünk lévő isteni fény egyre mélyebbre hatol a lenti világ sötétségébe, illetve belsőnkbe, megvilágítva annak legmélyebb régióit is, mely nagyon hasonlatos az isteni teremtéshez (legyen világosság), ami azt eredményezi, hogy a felső világban egyre közelebb kerülünk az isteni fényhez. Ennek alapján a mágikus fejlődés végső soron a teremtés útja, Isten megismerésének valódi módszere. fool
Ennek az útnak az első állomását a tarot a Mágus arkánummal szemlélteti, melyhez csak a bennünk lévő isteni fény által ereszkedhetünk le, hogy megvilágítsuk ezen mély titkokat. (Ha a kabbala szempontjából nézzük, akkor a Keter szefirától a Chokma szefirához vezet utunk a lenti világban.) Mindezt viszont a felső világból nézve, valójában a legalsó állomást érintjük meg, amit a kabbalában a Malkuth a tízedik szefira jelképez, tehát a föld feletti zónát.

A legnagyobb beavatottak, mint Franz Bardon is, természetesen a felső világ nézőpontjából írták le az összefüggéseket, mi által egyrészt elérték, hogy bizonyos mértékben rejtve maradnak az összefüggések annak, aki csak az alsó világot látja. Másrészt ezzel bizonyságát adták annak, hogy teljesen elérték azt a szintet melyről nekünk írtak.

Mindezért, amikor teljes mértékben elérjük a Vándor (IX.) arkánum bölcsességét (mely a lenti világban a legmélyebb titkokat jelenti) valójában, akkor kerülünk a felső világban a legközelebb az isteni fényhez, amit a kabbalában a Keter (korona) szefirából kiáradó fény jelképez.

Elindulni a magikus fejlődés útján annyi, mint átkelni egy szakadék felett, amely valójában bennünk van.

„Ha az egész világmindenséget akarjátok megérteni, nem értetek meg semmit. Ha viszont saját magatokat akarjátok megérteni, akkor megértitek az egész világmindenséget.” Buddha

Minden egyes tarot kártya bölcsessége az egész kabbalisztikus életfa képét is tartalmazza.

Az első tarot kártya
Franz Bardon "Az igazi beavatás útja" könyvében olvashatjuk a tízedik, fokozatnál A BRAHMA és SHAKTI alcím alatt: „A muladhara csakra ezek szerint nem más, mint egy beavató diagram és az első tarotkártyának felel meg.“
Második könyvében a A lények hatásköre fejezetben:
• „A régi kabbalisták ismerték ezt az igazságot és helyesen nevezték a földi zónát MALKUTHnak, ami birodalmat jelent, ami alatt a teremtés elve értendő a legmagasabb megnyilvánulástól a legalacsonyabbig.
• Az intuicióval megáldott mágus bizonyos összefüggést fog találni a föld feletti zóna és a muladhara központ között.
• A föld zóna nem csupán a földbolygóra elhatárolt valami, hanem az egész kozmoszra kiterjed. Ezért az ember tökéletességét, legnagyobb mágikus érettségét, Istennel egybekötöttségét csak a föld zónában érhet el tartósan. Ebből látható, hogy mágikus szempontból a föld zóna a legalacsonyabb szintet, de a legmagasabb isteni elv kisugárzásait is tartalmazza. “

A második tarot kártya
"A mágiskus idézés gyakorlata" könyvében olvashatjuk, hogy a földi zóna után következik a Hold, Merkúr, Vénusz, Nap, Mars, Jupiter és Szaturnusz zóna, melyeket ebben a sorrendben kell a mágusnak bejárnia.
A lények hatásköre fejezetben ezt olvassuk:
• „A kabbalában, az egymásután következő síkokat, sűrűségük és tulajdonságaikra való tekintettel kabbalisztukus életfának nevezik. “
A Merkúr zóna leirásánál ezt olvashatjuk:
• „Mind a 72 génisz együttesen képezi a második tarot kártya egy szakaszát, mivel a második tarot kártya által az egész szférikus mágia kifejezésre jut. “ Kabbalisztikus értelemben mind a 10 szefirát tartalmazza.
A Nap szféra leirásánál ezt olvashatjuk:
• „Olyan mágus számára, aki némiképpen a kabbalában is jártas, most tökéletesen megvilágosodik, hogy mit jelent a legtöbb kabbalisztikus beavatás szerint az Istennenséggel egybekötöttség. TIPHERET jön létre, ez alatt a kabbalisztikus életfa szerint a Nap szféra értendő, melyben a mágus elérheti az Istennel való egybekötöttséget. Mert a kabbalisztikus életfa esetében a mágusnak meg kell tenni az út felét Isten felé. Vagyis meg kell járnia szférékat, a Nap szféréval bezárólag és uralni kell azokat. Az út másik felén Isten elébe jön. “

A harmadik tarot kártya
Franz Bardon a harmadik tarot kártyához az egész valódi kabbalát rendelte, ezért talán felesleges bizonygatni, hogy a harmadik tarot kártya bölcsessége is tartalmazza a 10 isteni ideát.